Nieuwe Pagina-en

De ambitie van Meilink is om een naadloos, passend en stabiel verlengstuk te zijn voor de succesvolle levering van haar klanten aan de eindklant. Dit is vertaald in het motto: Securing Value.

Meilink is een servicegerichte organisatie die haar klanten gemak wil bieden bij de wereldwijde levering van haar producten. Gemak betekent het op tijd, in de juiste conditie en op de afgesproken plek van bestemming leveren.

Afgelopen jaren

De afgelopen jaren heeft Meilink:

  • 1.138 zonnepanelen op haar daken gelegd;

  • Zo veel mogelijk verlichting vervangen voor LED-verlichting;

  • Alle daken die vervangen moesten worden, extra geïsoleerd en voor witte dakbedekking gekozen;

  • Beleid opgesteld voor overgang naar elektrische en hybride auto’s van de zaak;

  • In 2019-2020 zal het aantal 100% elektrische voertuigen verder toenemen en in 2019 worden de eerste hybride bedrijfswagens/busjes verwacht;

  • Haar gas- en elektriciteitsverbruik maandelijks gaan monitoren, zodat alle verstoringen eruit worden gehaald;

  • Gekozen voor donkergroene (100% door Nederlandse windmolens opgewekte) energie en Gold-Standard gecompenseerd aardgas;

  • Een interne actie opgestart om bewuster om te gaan met persluchtlekkage;

  • Haar grondstoffen zoveel mogelijk ingekocht uit aantoonbaar duurzame bronnen, waarbij het streven 100% duurzaam is;

Ons ultieme streven is een Carbon Footprint van nul. Dit zal niet eenvoudig worden, alleen al gezien de leef- tijd van veel van ons vastgoed. Maar Meilink is gewend uitdagende doelen te stellen en door de lat hoog te leggen denken we uiteindelijk heel ver te komen. In onze markt hebben we in ieder geval de trend gezet op het gebied van duurzaamheid. Of we nog steeds koploper zijn weten we niet 100 % zeker, want collega’s met een enkele vestiging hebben nieuw gebouwd en als het goed is hebben ze dat energieneutraal gedaan. Dit soort navolging vinden we echter helemaal niet erg. Integendeel, goed voorbeeld doet goed volgen.

Hoe dan ook, wij zijn intrinsiek gemotiveerd duurzaam!

Verder lezen? Het gehele rapport kun je hier downloaden.