Carbon Footprint 2017

De Carbon Footprint-rapportage geeft een schatting van de bijdrage aan het broeikaseffect. Zodoende geeft de Carbon Footprint-rapportage Meilink en belanghebbenden inzicht in onze activiteiten, de uitstoot en de impact hiervan op het milieu. De Carbon Footprint-meting over 2017 is voor Meilink de vijfde meting en leert ons dat wij in 2017 in totaal 2.124,8 ton CO₂ hebben uitgestoten.

Deze uitstoot is onderverdeeld in scope 1 en scope 2

Scope 1, directe CO₂-emissie

  • In 2017 was de directe CO₂-emissie 1.269,5 ton CO₂.
  • 43 % van de directe CO₂-emissie werd veroorzaakt door het gebruik van stationaire verbrandingsapparatuur. Dit betreft het verbruik van aardgas voor de verwarming van de kantoren en productieruimten. 
  • De overige 57 % van de directe CO₂-emissie werd veroorzaakt door het brandstofverbruik van de eigen voertuigen.

Scope 2, indirecte CO₂-emissie

  • In 2017 was de indirecte CO₂-emissie 853,3 ton CO₂.
  • De indirecte CO₂-emissie wordt voor 99 % veroorzaakt door het gebruik van ingekochte elektriciteit voor bedrijfsactiviteiten en het opladen van voertuigen. Er werd in 2017 1.258.551 kWh gebruikt voor bedrijfsactiviteiten en 43.373 kWh voor het laden van voertuigen. 

Voortgang ten opzicht van het referentiejaar 2013

Scope 1

  • Het totale gasverbruik is, rekening houdend met de graaddagen, in 2017 11,5 % lager dan in het jaar 2013. Dit komt met name door de plaatsing van HR-kachels en dak- en muurisolatiemaatregelen.
  • Het brandstofverbruik is in 2017 6,6 % lager dan het niveau van 2013. De vergroening van het wagenpark heeft hieraan bijgedragen.

Scope 2

  • Het totale elektriciteitsverbruik is in 2017 11,5 % lager dan het niveau van 2013. Dit komt met name door de aanleg van de zonnepanelen in Borculo en Boxmeer.

Al uw vragen zijn van harte welkom

Heeft u vragen over ons duurzaamheidsbeleid, deze kunt u stellen aan mr Frederiek Rikken-Rengers. Zij is aanspreekpunt voor het duurzaamheidsbeleid van Meilink en bereikbaar via 06-51135419 of via f.rikken@meilink.eu.