Carbon Footprint 2016

Meilink zet volop in op duurzaamheid. Met visie, maar ook met concrete plannen maken we onze processen, productie en producten zo duurzaam mogelijk. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor onze huisvesting en de inzet van duurzame energie, waar mogelijk. Een belangrijk toetsmoment hierin zijn de jaarlijkse Carbon Footprint Rapportages. Hierin staat vermeld wat op allerlei aandachtsgebieden, ook wel scopes genoemd, onze CO₂-voetafdruk is geweest in een specifiek jaar. Voor het jaar 2016 zijn deze inmiddels binnen.

We willen richting onze omgeving transparant zijn over onze activiteiten. Wij zijn betrokken bij de MVO-doelstellingen in de branche en van onze klanten. Al sinds 2013 laat Meilink een CO₂-footprint maken om met behulp daarvan constant te werken aan reductie van CO₂-uitstoot en belanghebbenden inzicht te geven in onze activiteiten. Ook met deze Carbon Footprint Rapportage 2016 dragen we hier aan bij.

Totale directe CO₂-emissie gedaald

Scope 1 betreft de directe CO₂-emissie: het aardgas dat wordt verbruikt om te verwarmen en het brandstofverbruik van het eigen wagenpark: in 2016 was dit 1.443,5 ton CO₂, in 2013 (het referentiejaar) bedroeg dit 1.607,5 ton CO₂. Wel zijn er onderlinge verschillen te zien. In vergelijking met 2015 is het gasverbruik in Borculo en Boxmeer verlaagd, maar stegen Edam, Raamsdonksveer en Schijndel.

Ook indirecte CO₂-emissie gedaald

Scope 2 betreft de indirecte CO₂-emissie: dit is het elektraverbruik en tevens zakelijk vliegverkeer, zakelijk OV en zakelijk reizen met privé-auto’s: in 2016 was dit 757,8 ton CO₂, in 2013 (het referentiejaar) bedroeg dit 782,9 ton CO₂.

Elektriciteitsverbruik

In vergelijking met 2015 is het elektriciteitsverbruik in Boxmeer, Edam en Raamsdonksveer gedaald en in Schijndel en Borculo gestegen. De grootste reductie is zichtbaar in Boxmeer, als positief gevolg van de aanleg van zonnepanelen. We zijn op de goede weg, maar wat goed is, kan altijd nog beter. Meilink heeft inmiddels 440 nieuwe zonnepanelen geplaatst op het dak van de inpakhal in Borculo. Deze leveren sinds 1 oktober energie.

Al uw vragen zijn van harte welkom

Wellicht leidt dit bericht bij u tot vragen over ons duurzaamheidbeleid. Uw vragen zijn uiteraard van harte welkom en kunt u stellen aan mr Frederiek Rikken-Rengers. Zij is bedrijfsjurist bij Meilink b.v. en bereikbaar via +31 (0)6 51135419 of via f.rikken@meilink.eu.