EED Energie Audit inspireert Meilink tot extra inzet op verduurzaming

De overheid verplicht bedrijven met een bepaalde omvang in omzet en medewerkers één keer in de vier jaar een zogeheten EED Energie Audit uit te voeren. Uiteraard met de focus op duurzaamheid en energiebesparing. Meilink valt door haar grootte in deze categorie. Deze energie audit geeft een overzicht van alle bestaande energiestromen en beschrijft de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden, zoals machines. De recente EED Energie Audit ziet Meilink niet alleen als een verplichting, maar als extra basis voor het bepalen van de maatregelen die wij de komende vier jaar moeten nemen om het energieverbruik nóg verder terug te brengen. 

Bij een EED Energie Audit kijk je niet langer alleen naar de grote getallen als het gaat om energieverbruik, maar daal je af tot op detailniveau: waar ligt dat energieverbruik precies in je bedrijf, wie zijn de gebruikers? Meilink kijkt hierbij breed. Van verlichting en machines tot en met mobiliteit. Met als kernvraag: waar kunnen we de komende vier jaar extra besparingen realiseren? 

Top tien van nieuwe maatregelen

In het kader van deze energie audit heeft een duurzaamheidadviseur bij Meilink recent alle vestigingen doorgemeten om vast te stellen waar de energierekening precies uit is opgebouwd. Zijn bevindingen hebben, na overleg met de directie van Meilink, geleid tot een top tien van te nemen maatregelen om nóg meer te besparen.

Intrinsiek gemotiveerd

De wetgever verlangt van ons een vierjaarlijkse EED Energie Audit, maar bij Meilink zien wij het auditrapport niet als een stuk dat weer voor vier jaar in de kast verdwijnt. Wij grijpen deze gelegenheid juist aan om daadwerkelijk naar de bevindingen van het rapport te kijken.  Niet louter en alleen omdat de wetgever dit van ons verlangt, maar juist vanuit onze intrinsieke motivatie om al onze processen zoveel mogelijk te verduurzamen. Eén van de speerpunten voor 2018 is het betrekken van de medewerkers bij dit proces van energiebesparing. Hun bewustwording, medewerking en inzichten zijn essentieel voor het nog verder verduurzamen van Meilink.