Personeelsbeleid

In samenwerking met lokale sociale diensten en scholen voor speciaal onderwijs krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte om zich te ontplooien bij Meilink. Denk aan stage lopen en ervaring opdoen, maar zeker ook in dienst komen bij Meilink.