Raadgeving energie


Ben Dull, energieraadgever Meilink: 
“Ik durf te stellen dat Meilink met de aanpak van duurzaamheid echt in de voorhoede actief is”

Meilink neemt duurzaamheid serieus. Zo werken we nauw samen met Ben Dull uit Deventer. Hij adviseert en begeleidt Meilink vanuit zijn bedrijf Energie in Actie bij de reductie van energieverbruik. Ben Dull: “Meilink ziet dit niet als ‘iets erbij’, maar integreert het concept van minder energieverbruik in alle facetten van haar feitelijke bedrijfsmodel. Dan ben je goed bezig en stel je duurzaamheid op één lijn met een goede businesscase. Daarmee doe je nuchter aan duurzaamheid en voorkom je teleurstellingen.”

Ben Dull: ”We laten zien dat lagere energiekosten verenigbaar zijn met gelijkblijvend of beter comfort. Als onafhankelijk bedrijf beoordelen we de realistische mogelijkheden van verlaging van het energieverbruik, schone energie en schone materialen. Het bedrijf, school, kantoor of de gemeente in kwestie wil resultaat en geeft het kader aan, wij zorgen ervoor dat daadwerkelijk te behalen. Dat is de missie van Energie in Actie.”

Bedrijfsbrede inzet duurzaamheid

ZONNEPANELEN liggendBen Dull adviseert Meilink sinds 2011: “Ik werd in eerste instantie gevraagd voor het volledig op zonnestroom laten rijden van de elektrische auto van eigenaar Peter Rikken. Dat verzoek heb ik breder geadviseerd, gericht op de inzet van duurzame energie voor héél Meilink. Met de focus op optimaal energiezuinige bedrijfspanden voor Meilink. We hebben vervolgens samen alle bedrijfslocaties bezocht van Meilink en ons eerst geconcentreerd op het laaghangende fruit: hoe regelen we dat de warmteafgifte beter gaat en er minder warmte verloren gaat? En hoe zorgen we dat medewerkers in een hal wel comfort ervaren op hun werkplek, maar niet de hele hal hoeft te worden verwarmd, enzovoorts. Daar heb ik antwoorden op gegeven, accenten gelegd en aandachtspunten aangestipt. Vanaf die eerste werkzaamheden ben ik ook betrokken bij andere zaken binnen Meilink die hiermee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen, het aanschaffen van LED-verlichting en de omzetting naar slimme meters.”

Balans tussen duurzaamheid en goed ondernemerschap

IMG 0025 web2

De insteek van Ben is dat energiezuinigheid geen op zichzelf staande actie moet zijn, maar ook bedrijfseconomisch verantwoord en geïntegreerd dient te worden: “Meilink wil bijdragen aan het behoud van het milieu, maar wel vanuit een goed ondernemerschap. Aan die balans help ik richting geven en daarmee zijn we nog steeds actief. We kijken dus samen vanuit een bedrijfseconomische bril naar mogelijke energiebesparende maatregelen. Dit betekent dat je de duurzame opbrengst en de daarvoor benodigde kosten optimaal in balans probeert te brengen. Wel met voor Meilink de focus vooralsnog op hun bedrijfsfaciliteiten, en niet op hun feitelijk geleverde diensten.”

Duurzaamheid in Meilink DNA verankerd

“Ik lever het liefst een advies aan op basis van enkele scenario’s want dan begrijpt de klant ook beter waarom een bepaald duurzaam scenario de voorkeur verdient. Ik neem de klant als het ware mee in dit beslissingstraject, dat vind ik heel belangrijk. Klanten vinden het prettig en die aanpak werkt”, geeft Ben aan. Meilink loopt hierin voorop: “Meilink is een parel in mijn portfolio. Duurzaamheid zit écht in hun DNA verankerd, al voordat ik adviseerde. En gaandeweg verduurzamen we nu samen verder, daar waar dat mogelijk is en altijd op een natuurlijk moment. Ik durf te stellen dat Meilink met de aanpak van duurzaamheid echt in de voorhoede actief is.”

Interesse?

Kijk op www.energieinactie.nl